Kancelaria Księgowo-Finansowa - obrazek główny

Nadzór księgowy i pomoc w księgowaniu dla większych firm

Oferta dla przedsiębiorstw, które posiadają wewnętrzny dział księgowy:

  • Nadzór nad poprawnością aktualnie prowadzonych ksiąg rachunkowych – prowadzimy nadzór księgowy oraz udzielamy bieżących konsultacji w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, aktualnych przepisów o rachunkowości oraz wynikających z nich praw i obowiązków przedsiębiorców, a także w zakresie sposobu prezentowania danych finansowych w kontekście przygotowywania sprawozdań finansowych.
  • Weryfikacja poprawności dotychczas prowadzonych ksiąg rachunkowych – weryfikujemy poprawność prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych. Poprawiamy błędy, a nawet wieloletnie zaniedbania w prowadzonej dokumentacji. Korygujemy błędne rozliczenia podatkowe.
  • Tymczasowe oddelegowanie pracowników celem wsparcia działu księgowego naszego klienta - delegujemy księgowe do pracy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które borykają się z okresowymi bądź permanentnymi brakami kadrowymi
     

Patrycja SzypulskaTymczasowe oddelegowanie pracowników - pomoc w księgowaniu dokumentów dla firm

- Pracujemy w siedzibie klienta, a także zdalnie na systemach księgowych klienta
- Realizujemy zadania zlecone z zakresu naszych specjalizacji
- Zapewniamy szkolenia naszym pracownikom z aktualnych przepisów prawa oraz z pracy na systemach księgowych klienta
- Współpracujemy w oparciu o umowę ramową 
- Rozliczamy się w oparciu o uzgodnione stawki godzinowe

 

Co oferuje biuro rachunkowe PS Consulting we współpracy ze spółką z o.o., która potrzebuje stałej lub tymczasowej pomocy w księgowaniu dokumentów?

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym:
- utworzenie planu kont,
- sporządzenie i aktualizację polityki rachunkowości,
- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
- uzgadnianie sald należności i zobowiązań,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- sporządzanie sprawozdań finansowych na potrzeby zarządzania oraz instytucji zewnętrznych (banków, US, KRS itp.),
- sporządzanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS,
- sporządzanie sprawozdań do NBP,
- sporządzanie analiz finansowych i raportów na potrzeby zarządzania oraz instytucji zewnętrznych,
- współpracę i reprezentację w kontaktach z instytucjami,
- archiwizację i przechowywanie dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej przez okresy wymagane prawem.

Rozliczenia podatkowe, w tym:
- prowadzimy rejestrów zakupów i sprzedaży na potrzeby rozliczeń z tytułu podatku VAT,
- wyliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,
- sporządzamy deklaracje i zeznania podatkowe do US,
- rozliczamy transakcje w walutach obcych,
- rozliczamy transakcje międzynarodowe: WNT, WDT, import i eksport towarów, import usług, świadczenie usług poza terytorium kraju,
- rozliczamy sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju (Allegro, eBay, Etsy itp.), 
- sporządzamy roczne zeznania podatkowe,
- rozliczamy dochody zagraniczne.

 

Prowadzenie kadr i płac, w tym: 
- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło,  a także umów o praktykę absolwencką,
- zgłoszenia i wyrejestrowania do ZUS, 
- sporządzanie list płac,
- rozliczanie umów cywilnoprawnych, przedsiębiorców i wspólników spółek,
- sporządzanie deklaracji PFRON,
- rozliczanie dochodów zagranicznych, 
- wyliczanie składek do ZUS,
- sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
- archiwizacja i przechowywanie dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej przez okresy wymagane prawem.

 

Szczegółowy zakres działań możesz zobaczyć na tej stronie lub pobrać tutaj.

Więcej informacji o tym dlaczego warto z nami współpracować znajdziesz w zakładce: Co nas wyróżnia?

 

Zadzwoń lub napisz do nas i zamów indywidualną ofertę!
Patrycja Szypulska - Prezes Zarządu
+48 660 746 735
ps@ps-consulting.pl