nasze biuro rachunkowe - obrazek z labiryntem

Specjalizacje naszego biura rachunkowego - branże

1. Księgowość, kadry i płace dla branży produkcyjnej

Specjalizujemy się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji kadrowo-płacowej na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP z branży produkcyjnej, szczególnie z kapitałem zagranicznym.  Oferujemy przede wszystkim pełny outsourcing księgowy, czyli prowadzenie księgowości, kadr i płac  dla firm, które nie posiadają wewnętrznego działu księgowego, a także częściowy outsourcing księgowy, czyli nadzór księgowy i pomoc w księgowaniu dla firm, które posiadają wewnętrzny dział księgowy, ale określony zakres prac chcą zlecić podmiotom zewnętrznym.

W ramach częściowego outsourcingu księgowego umożliwiamy także tymczasowe oddelegowanie naszych praconików celem wsparcia działu księgowego (praca przy konkretnych projektach lub w sytuacji okresowych braków kadrowych). Więcej informacji o usługach nadzoru księgowego, pomocy w księgowaniu i tymczasowym oddelegowaniu pracowników znajdziesz na stronie Częściowy outsourcing księgowy.

 

2. Księgowość, kadry i płace dla firm handlowych (w tym e-commerce)

Mamy ogromne doświadczenie we współpracy z firmami handlowymi, stojąc na straży dbałości o szczegóły, które stanowią przedmiot kontroli organów podatkowych. Najczęściej obsługujemy spółki z o.o., które prowadzą działalność handlową w Internecie, czyli handel e-commerce. Szczegółowe informacje o naszych usługach dla sklepów internetowych znajdziesz na stronie Księgowość dla e-commerce oraz na stronie Księgowość Amazon, dedykowanej firmom zawierającym transakcje handlowe za pośrednictwem tej platformy.

 

3. Księgowość, kadry i płace dla branży budowlanej i deweloperskiej

Prowadzimy rzetelne rozliczenia księgowe, kadrowe i płacowe dla firm z branży budowlanej i deweloperskiej, zapewniając pełną zgodność prowadzenia ksiąg rachunkowych z przepisami szczególnymi, które dotyczą przedsiębiorstw z tej branży. Pomagamy naszym klientom:

- prawidłowo przyporządkować koszty do danego kontraktu
- prawidłoweo łączyć oraz dzielić umowy/kontrakty długoterminowe
- analizować płatności oraz transakcje pod kątem mechanizmu podzielonej płatności
- sporządzać raporty i zestawienia dotyczące realizowanych inwestycji
- prawidłowe rozpoznawać obowiązek podatkowey i przypisywać go do właściwego okresu

Więcej informacji o usłudze księgowości  firm z branży budowlanej i deweloperskiej prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością znajdziesz na stronie Księgowość dla spółek z o.o.

 

4. Księgowość, kady i płace dla firm usługowych

Na co dzień także prowadzimy rozliczenia firm z branży usługowej, które zazwyczaj prowadzą działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG).  Szczegółowe informacje o ofercie biura rachunkowego PS Consulting Sp. z o.o. dla firm usługowych znajdziesz na stronie: Księgowość dla JDG.

 

labirynt ze strzałką

Księgowość dla spółek z o.o. oraz jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG)

Podsumowując, prowadzimy:

  • księgi rachunkowe, podatkowe książki przychodów i rozchodów, ewidencje podatkowe na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego, rozliczenia podatkowe z tytułu PIT, CIT, VAT, VAT-UE, kadry i płace, rozliczenia z US, ZUS, NBP oraz nadzór księgowy.

Rozliczamy:

  • działalność produkcyjną, budowlaną, handlową i usługową, transakcje krajowe i zagraniczne w walutach obcych, transakcje wewnątrzwspólnotowe (WDT i WNT), import i eksport towarów, import usług oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, w tym dokonywaną za pośrednictwem sklepów internetowych lub platform sprzedażowych polskich i zagranicznych (np. Allegro, Amazon, eBay, Etsy) - tzw. e-commerce, sprzedaż w systemie marży (np. handel używanymi samochodami).

Szczegółową ofertę możesz pobrać tutaj lub odwiedź sekcję Nasze usługi.