Kancelaria Księgowo-Finansowa - obrazek główny

Księgowość, kadry i płace dla nowych firm

 

Patrycja SzypulskaOferta dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą

Pomagamy początkującym przedsiębiorcom w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w formie JDG (jednoosobowa działalność gospodarcza). Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności - optymalnej pod kątem celów biznesowych oraz przepisów podatkowych.

 

Pomoc w założeniu spółki z o.o. - księgowość, kadry i płace

Pomagamy założyć spółkę z o.o. przez Internet i u notariusza. Przygotowujemy umowę spółki oraz dostosowujemy jej zapisy do specyficznych potrzeb wspólników. Przygotowujemy dokumenty do zmiany umowy spółki. Sporządzamy uchwały wspólników oraz protokoły zgromadzeń wspólników. Przeprowadzamy przez proces likwidacji. Sporządzamy dokumenty do KRS i US.

Zakres usług obejmuje:
- założenie i rejestracja spółki z o.o. przez Internet,
- organizacja założenia spółki z o.o. u notariusza,
- sporządzenie umowy spółki dopasowanej do potrzeb spółki i jej właścicieli,
- dobór kodów PKD,
- ochrona przed zajęciem udziałów przez komornika,
- przeprowadzanie zmian w umowie spółki, np. podwyższenie kapitału, zmiana siedziby itp.,
- sporządzanie protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników, np. zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zmiany w zarządzie, zgoda na nabycie lub zbycie nieruchomości itp.,
- powoływanie i odwoływanie prokurentów,
- sprzedaż udziałów,
- likwidacja spółki z o.o.,
- zgłoszenie rejestracji, zmian i wykreślenia spółki w KRS i urzędzie skarbowym,
- inne zadania zlecone przez Ciebie, które mieszczą się w granicach naszych specjalizacji.


Chciałbyś od ręki zamówić usługę pomocy w procesie zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kliknij na poniższy link prowadzący do naszego minisklepiku.

ZAMAWIAM POMOC ONLINE


 

Szczegółowe informacje o naszej specjalizacji: Księgowość dla spółek z o.o. znajdziesz tutaj.

 

Pomoc w założeniu JDG - księgowość, kadry i płace

Pomagamy założyć działalność gospodarczą i wybrać właściwą formę opodatkowania. Udzielamy konsultacji z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz informujemy o podstawowych obowiązkach przedsiębiorców. Wyjaśniamy przepisy podatkowe i udzielamy podstawowych informacji z zakresu prawa pracy.

Zakres usług obejmuje:
- pomoc w założeniu działalności gospodarczej,
- konsultacje w zakresie wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
- konsultacje w zakresie wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej,
- dobór kodów PKD,
- sporządzanie wniosków o rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG,
- sporządzanie wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
- sporządzanie wniosków o wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG,
- inne zadania zlecone przez Ciebie, które mieszczą się w granicach naszych specjalizacji.


Chciałbyś od ręki zamówić usługę pomocy w procesie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, kliknij na poniższy link prowadzący do naszego minisklepiku.

ZAMAWIAM POMOC ONLINE


Szczegółowe informacje o naszej specjalizacji: Księgowość dla JDG znajdziesz tutaj.

 

Jak możemy Ci pomóc?

Zadzwoń do nas: + 48 660 746 735 lub napisz: ps@ps-consulting.pl