Czasowe obniżenie stawek podatku VAT w okresie od 1.02.2022 r. do 31.07.2022 r.

2022-02-02

Czasowe obniżenie stawki podatku do 0% dotyczy:

- niektórych towarów spożywczych,
- środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw,
- nawozów i środków ochrony roślin,
- ziemi ogrodniczej,
- gazu ziemnego

Czasowe obniżenie stawki podatku do 5% dotyczy:
- energii elektrycznej,
- energii cieplnej.

Czasowe obniżenie stawki podatku do 8% dotyczy:
- benzyn silnikowych,
- olejów napędowych,
- biokomponentów,
- gazu ziemnego.

Zajrzyj do naszego newslettera, a będziesz wiedział o co zapytać nas lub Twoją księgową! Sprawdź czy wprowadzone zmiany dotyczą Twojego biznesu, który musisz prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami, by… spokojnie spać! Nasz newsletter znajdziesz TUTAJ.

 

Link do zastrzeżenia prawnego PS Consulting Sp. z o.o.