Okresowe badania lekarskie i szkolenia BHP (koronawirus)

2020-03-19

Co z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników i szkoleniami BHP w czasie zagrożenia epidemicznego? Główny Inspektor Pracy przedstawił swoje stanowisko i proponuje m.in.

- zawiesić obowiązek terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badanie lekarskie do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego,

- zachować obowiązek wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich (tj. aktualnych badań),

- umożliwić przeprowadzenie instruktażów BHP i szkoleń okresowych także w formie elektronicznej, jednak z koniecznością przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego wiedzę niezwłocznie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.


Z uwagi na fakt, że pismo zawiera sformułowanie „proponuję” pojawiły się głosy, że nie jest obowiązujące. Fakt, zalecenia w administracji publicznej powinny być kierowane bardziej dosadnymi słowami jak „nakazuję zawiesić” lub „zawieszam”, jednak w obecnej sytuacji zastosowanie się do treści tego pisma będzie zasadne. Nawet w przypadku odmiennego stanowiska Okręgowego Inspektora Pracy, stanowisko GIP będzie podstawą do odwołania i uniknięcia ewentualnej kary.


Newsletter  Kancelarii Finansowo-Księgowej PS Consulting sp. z o.o.  w tej sprawie znajdziesz TUTAJ.

Masz pytania? Napisz do nas: ps@ps-consulting.pl lub zadzwoń: +48 660 817 130

 

Link do zastrzeżenia prawnego PS Consulting Sp. z o.o.