Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

2022-05-06

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym reguluje Specustawa dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa ta określa: 

           -Legalność pobytu  - Art. 2

           -Sposób nadania numeru PESEL - Art. 4 

           -Wszelką możliwą pomoc obywatelom Ukrainy 

           -Świadczenia pieniężne - Art. 31

           -Prawo do wykonywania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej - Art. 23

           -Wykonywanie zawodu - Art. 61

           -Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Art. 26

 

Zajrzyj do naszego newslettera TUTAJ , aby dowiedzieć się ze szczegółami czego dotyczy Ustawa z dnia 12.03.2022 r. 

 

Link do zastrzeżenia prawnego PS Consulting Sp. z o.o.